Bollupptagare

Bollupptagare

Sedan ändringar i golfreglerna inför säsongen 2019 har det kommit fram många olika typer av bollupptagare på marknaden. Här hittar du KSABs utbud.

Det finns för närvarande endast två bollupptagare som är godkänd av R&A och det är O-Disc som KSAB är ensam återförsäljare av i Sverige och Pick-Cup från Range King. O-disc(Passar alla typer av hålkoppar; ParAide, StandardGolf, Tacit m fl). Välj rätt ändplugg under produkten)

I många länder runtom i världen säljs och används olika varianter på bollupptagare och tas ibland bort endast vid större tävlingar.

Senast köpta