Information GDPR

Information GDPR

Personuppgiftsansvar
KSAB Golf Equipment AB, orgnr 556563-7914, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagstiftningen. Tycker du att vi behandlat dina uppgifter felaktigt och du trots kommunikation och förbättringar från vår sida inte är nöjd, har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Varför och när samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter för att kunna ge våra kunder så god service och leverans som möjligt. Det innebär t ex att du kan få en orderbekräftelse för att kontrollera att rätt order lagts in i våra system, eller ett leveransbesked om att din order har skickats och hur du kan följa leveransen. Jobbar du inom golf, kommun, camping eller fotboll, använder vi dessutom din e-postadress för att kunna göra digitala utskick med nyheter och kampanjer. Inom golfen gör vi utskick 1 ggn/månad. Till övriga branscher ca 3ggr/år. Det finns naturligtvis möjlighet att avregistrera sig från dessa utskick.

Vi samlar in uppgifter när du kontaktar oss för att lägga en order och i de allra flesta fall är det just du som tillhandahåller uppgifterna. Vi har även samlat in kontaktuppgifter på mässor och andra evenemang, där du kanske besökt oss i en monter.

Som leverantör till golfbranschen först och främst, är det ibland viktigt för oss att veta din befattning för att kunna förstå dina behov och förkunskaper: är du greenkeeper, klubbchef eller pro? Det gör även att vi kan skapa utskick som är riktade till en viss befattning, vilket förhoppningsvis gör våra utskick mer intressanta och välriktade.

Det har hittills inte varit aktuellt för oss att köpa adresser.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
-Namn
-Adress eller företagsadress
-Telefonnummer
-E-postadress
-Befattning

Vem lämnar vi ut uppgifter till?
Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför organisationen. Personuppgifter används endast av våra egna säljare, samt vår egen marknadsföringspersonal, som gör våra digitala utskick

Våra tredjeparts-tjänsteleverantörer (ibland kallade personuppgiftsbiträden) såsom molntjänstleverantörer som tillhandahåller den IT-infrastruktur på vilken våra produkter och system är byggda, lagrar vår information och garanterar säkerheten, men har naturligtvis ingen rätt att använda informationen eller dela den vidare.

Hur lagrar vi personuppgifter
Så länge du/eller din arbetsgivare är aktiv kund hos oss, finns du kvar i våra register. Jobbar du på en golfklubb, ansvarar våra säljare för att uppdatera kontakterna på klubben, och att avregistrera kontakter som slutar.

I vår webshop lagras det konto du lagt upp i max 12 månader efter din senaste inloggning.

Har du kontaktat oss i ett rekryteringsärende, finns du kvar i vår databas tills tjänsten är tillsatt. Vid spontanansökningar, sparar vi dina uppgifter tills nästa årsskifte.

Säker behandling av personuppgifter
Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till KSAB. Därför har vi gjort de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Våra databaser är skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

Dina rättigheter som registrerad hos oss
Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som KSAB har sparade om dig. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss:

KSAB
Signalistgatan 9
721 31 Västerås

e-post: direkt@ksabgolf.se
telefon: 021-381150


Du kan när du vill:
-begära att få dina uppgifter rättade i KSABs register genom att kontakta oss
-be om att bli borttagen ur KSABs register genom att kontakta oss. Väljer du att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig.

Meddelar du oss att du inte vill ha några utskick kan du finnas kvar i vårt register, men ändå slippa vårt månadsutskick.

Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Senast köpta